Misantrop (Činohra)
Stavovské divadlo, od 24.11.1945 do 10.05.1946 (27x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 580c obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení
- korespondence
- rozpočet výpravy
- smlouva s překladatelem
- výstřižky z tisku
- interní obsazení herců (24. 10. 1945)
- programový dvoulist s textem A. M. Píši (společný pro obě inscenace)
- sada čb fotografií (celky scény, detaily, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 1052
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3686
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 4164
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5462
S: de Vigny, Strach má velké oči (č).
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Alcest : Eduard Kohout
Filint : Miloš Nedbal
Oront : Josef Gruss
Celimena : Vlasta Matulová
Elianta : Eva Klenová
Arsinoe : Elena Hálková
Gardista francouzského maršálství : Emil Konečný
Spolupracovali
Pohybová spolupráce : Růžena Gottliebová
Fotogalerie
Misantrop - 24.11.1945 (E. Klenová, L. Pešek, F. Filipovský, M. Nedbal, V. Matulová, E. Kohout)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945 (E. Klenová, L. Pešek, V. Matulová, F. Filipovský, M. Nedbal, E. Kohout)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Eduard Kohout (Alcest)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Elena Hálková (Arsinoe)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Eva Klenová (Elianta)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, František Filipovský (Klitandr)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Josef Gruss (Oront)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Ladislav Pešek (Akast)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Ladislav Pešek (Akast)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Miloš Nedbal (Filint)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Stanislav Neumann (Dubois)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Stanislav Neumann (Dubois)
Foto: Josef Heinrich
Misantrop - 24.11.1945, Vlasta Matulová (Celimena)
Foto: Josef Heinrich