Miloš Kareš
Datum narození
12.11.1891
Datum úmrtí
02.02.1944
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Vlastním jménem Miloslav Kareš. Po absolvování gymnázia v Příbrami a na Královských Vinohradech (mat. 1911) studoval na pražské filozofické fakultě (1911–1915, 1922 doktorát). Pracoval nejprve jako středoškolský učitel, novinář (1919–1922) a redaktor tiskového odboru předsednictva min. rady v Praze (1923–1927), potom byl zaměstnán v pražském rozhlase: stál dlouho v čele jeho slovesného a zpravodajského odboru, mimoto zastával i funkce režiséra, dramaturga a v pomnichovské době intendanta. V březnu 1942 byl donucen pracovní poměr ukončit.

Autor rozhlasových her (Staropražský večer, Přástky, Český Betlém, Příběh letního večera, Zpěv století aj.), pásem (Jak se za starodávna slavíval masopust, To naše staré Podskalí, Básníci soucitu a vzdoru aj.) a adaptací, dramatik (Probuzení, Ryba a host třetí den... aj.) a libretista (Letní noc, Cirkus života aj.), též prozaik (Kouzelné zrcadlo aj.), překladatel, novinář, hudební a divadelní kritik.
Textové a hudební úpravy
Švanda dudák premiéra SEZONA 1926/1927 - Autor libreta
Švanda dudák premiéra SEZONA 1932/1933 - Autor libreta
Švanda dudák (Slezské divadlo Opava) premiéra SEZONA 2006/2007 - Autor libreta
Švanda dudák premiéra SEZONA 2022/2023 - Autor libreta