Švanda dudák (Opera)
Stavovské divadlo, od 20.02.1933 do 09.10.1933 (8x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Miloš Kareš
Úprava : Max Brod
Role