Seznam představení (Gustav Albert Lortzing)
Car a tesař - Opera, sezona 1952/1953