Undina (Opera)
Stavovské divadlo, od 30.03.1928 do 14.04.1928 (5x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Gustav Albert Lortzing
Překlad : Zdeněk Knittl
Inscenátoři
Role
Rytíř Hugo : Miloslav Jeník
Kühleborn : Václav Novák
Tobiáš : Hanuš Thein
Mnich Heilmann : Josef Munclingr
První družička : Marie Čermáková
Druhá družička : Zdenka Lázničková
Třetí družička : Milada Ševcovicová
První mládenec : Bohdan Anděl
Druhý mládenec : Emil (Emanuel) Hruška
Třetí mládenec : Jan Koudelka