Pytlák (Opera)
Národní divadlo, od 11.01.1903 do 25.12.1907 (10x)
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Role
Hrabě Záleský : František Šír
Hraběnka : Hedy Feldenová
Baron z Lípova : Bohumil Pták
Baronka Dolanská : Marie Kubátová
Sylaba : Robert Polák
Bonifác : Adolf Krössing
Hostinský : Josef Karásek
Myslivec : Karel Pulc
Jiné děvče : Eliška Volfová