Claudio Monteverdi
Životopis
Italský hudební skladatel, křtěn 15.5.1567 v Cremoně, zemřel 29.11. 1643 v Benátkách. Hudbě se vyučil v rodném městě u kapelníka místní katedrály M. A. Ingegneriho. V roce 1590 byl přijat za zpěváka kapely vévody Vincenza Gonzagy v Mantově, v níž se brzo stal violistou. 1601 byl jmenován komorním a chrámovým kapelníkem. Doprovázel vévodu i na jeho zahraničních cestách, roku 1595 s ním pravděpodobně navštívil i Prahu. Vydával tiskem své madrigaly a v únoru 1607 provedl po pečlivých přípravách svou první operu Orfeo. Z titulu chrámového hudebníka složil mnoho mší, žalmů, nešpor a jiných duchovních skladeb. Je autorem kolem deseti oper a několika baletů (torzo opery L´Arianna, Balet nezavržených , vrcholná operní díla Návrat Odyssea do vlasti a Korunovace Poppeina). Hudební styl Monteverdiho díla je i při žánrové různorodosti jednotný. V chrámových skladbách a madrigalech z údobí do r. 1605 se opírá o vokální polyfonii fransko-vlámské a italské školy. K rozhodujícímu zlomu v proměně stylů dochází v páté knize madrigalů , v níž je k doprovázené monodii použito generálbasu. Madrigal se tak stává u Monteverdiho předstupněm opery. Určení díla pro divadlo vede k propracovanějsímu uplatnění hudebně divadelních principů. Monteverdi je prvním velkým moderním hudebníkem nové doby. V pojetí opery jako hudebního divadla předešel svou dobu. Dokonce někteří skladatelé 20. století na Monteverdiho přímo navázali (Orff, Dallapicolla, Martinů aj.).
Textové a hudební úpravy
Rodinné album premiéra SEZONA 2003/2004 - Hudba
Kafka: Proces premiéra SEZONA 2018/2019 - Hudba
Absolventské představení 2022 (Taneční centrum Praha) premiéra SEZONA 2021/2022 - Hudba, Hudba