Václav Vlček - dramatik
Datum narození
01.09.1839
Datum úmrtí
17.08.1908
Životopis
Narozen v obci Střechov (u Vlašimi), zemřel v Praze. Od roku 1852 navštěvoval Akademické gymnázium (maturoval 1860) a poté filozofickou fakultu. Od roku 1863 učil v Praze, od 1865 v Českých Budějovicích, od roku 1867 působil v Praze v redakci Národních listů, spolupracoval mj. s novinami Hlas, časopisem Obrana a vydavatelským spolkem Libuše.

Roku 1871 založil nový, v Čechách dosud neznámý typ vědecko-populární revue, časopis Osvěta, který vydával a řídil až do konce svého života. Působil i v několika kulturních spolcích (Divadelní jednota, Svatobor, Umělecká beseda aj.), byl rovněž členem městské rady a obecního zastupitelstva na Královských Vinohradech. Jako autor psal historické prózy a dramata, též veselohry, společenské romány a autobiografické kroniky.

Otec herečky ND Ludmily Vlčkové, provdané Matějovské. Pohřben je v Praze na Vinohradském hřbitově.
Je autorem titulů
Lipany (Činohra)
Milada (Činohra)
Povodeň (Činohra)