Lipany
Role
Kněz Prokop Veliký: Jakub Vojta Slukov
Menhart z Hradce: Antonín Pulda
Oldřich z Rosenberka: Jiří Bittner
Diviš Bořek z Miletínka: Václav Vávra, Adolf Pštross
Vilém Kostka z Postupic: Josef Karel Chramosta
Jiří z Poděbrad: Alois Sedláček
Jan Roháč z Dubé: Novák, Ferdinand Koubek
Radoslav: Jakub Seifert