Povodeň
Role
Kníže Felix Samburg: Jiří Bittner
Hrabě Béla Treuland: Jakub Seifert
Baronka Julie Haugová: Marie Laudová
Methodie: Hana Kubešová
Václav Vrbický: Josef Šmaha