Milan Zuna
Datum narození
24.11.1881
Datum úmrtí
03.05.1960
Životopis
Narozen v Novém Bydžově, zemřel v Praze. V letech 1897-1902 studoval houslovou hru u J.Mařáka (v mistrovském kurzu u O.Ševčíka) a skladbu u K.Knittla a K.Steckera. Byl ochotnickým hercem, sbormistrem (např. Pěveckého kroužku Ústřední dělnické školy a Vinohradského Hlaholu), houslistou a dirigentem (žák L. V. Čelanského). V letech 1905-1907 působil jako koncertní mistr a druhý dirigent České filharmonie, 1907-1909 jako první dirigent opery Divadla na Vinohradech.

Od roku 1909 byl operním dirigentem v Záhřebu, ve Lvově, v Poznani, 1920-1923 šéfem opery Slovenského národného divadla Bratislava, pak opět pracoval ve Lvově, v Katovicích a 1931-1932 byl dirigentem ve Varšavě (Teatr Wielki). Na výzvu O. Ostrčila přešel v polovině roku 1933 do ND, kde hostoval již ve 20. letech; v roce 1939 byl jmenován náměstkem šéfa opery, v roce 1943 penzionován. Po osvobození 1945 vedl operu Divadla F. X. Šaldy Liberec a v letech 1946-1951 operu Slovenského národného divadla Bratislava.

Jako operní a symfonický dirigent se také zasloužil o oboustranně plodný rozvoj česko-polských a česko-jihoslovanských hudebních styků. Od počátku své aktivní umělecké činnosti iniciativně organizoval hudební a kulturní život v Čechách a na Slovensku, v Jugoslávii a v Polsku. Za tuto činnost byl vyznamenán vysokými polskými a chorvatskými řády. Podílel se na rozvoji uměleckých předpokladů pro vznik a vývoj slovenského profesionálního hudebního divadla. Překládal operní libreta (do češtiny přeložil Pucciniho Bohému a Madame Butterfly, Boitova Mefistofela, Verdiho Aidu, Nicolaiovy Veselé ženy windsorské, Massenetovu Manon Lescaut aj.). Byl čelným funkcionářem Svazu českého herectva.

Bratranec harfenistky ND Marie Zunové. Pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze (odd. 20, hrob č. 151).
Vedoucí funkce v ND
Náměstek šéfa opery (SEZONA 1940/1941)
Náměstek šéfa opery (SEZONA 1941/1942)
Náměstek šéfa opery (SEZONA 1942/1943)
Textové a hudební úpravy
Manon Lescaut premiéra SEZONA 1934/1935 - Úprava
Veselé ženy windsorské premiéra SEZONA 1937/1938 - Úprava
Manon premiéra SEZONA 1938/1939 - Překlad
Bohema premiéra SEZONA 1939/1940 - Úprava
Veselé ženy windsorské premiéra SEZONA 1943/1944 - Překlad
Aida premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad
Aida premiéra SEZONA 1956/1957 - Překlad
Bohema premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Gianni Schicchi premiéra SEZONA 1964/1965 - Překlad
Bohéma premiéra SEZONA 1967/1968 - Překlad
Bohéma premiéra SEZONA 1976/1977 - Překlad
Inscenátor
Psohlavci premiéra SEZONA 1910/1911 - Dirigent
Tosca premiéra SEZONA 1919/1920 - Dirigent
Madame Butterfly premiéra SEZONA 1921/1922 - Dirigent
Židovka premiéra SEZONA 1921/1922 - Dirigent
Otello premiéra SEZONA 1922/1923 - Dirigent
Troubadour premiéra SEZONA 1922/1923 - Dirigent
Rusalka premiéra SEZONA 1924/1925 - Dirigent
Carmen premiéra SEZONA 1926/1927 - Dirigent
Werther premiéra SEZONA 1926/1927 - Dirigent
Faust a Markétka premiéra SEZONA 1929/1930 - Dirigent
Bohema premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Don Quichotte premiéra SEZONA 1932/1933 - Dirigent
Maškarní ples premiéra SEZONA 1932/1933 - Dirigent
Aida premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Samson a Dalila premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Strašidlo v zámku premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Adžantské fresky premiéra SEZONA 1934/1935 - Dirigent
Manon Lescaut premiéra SEZONA 1934/1935 - Dirigent
Mazepa premiéra SEZONA 1934/1935 - Dirigent
Carmen premiéra SEZONA 1935/1936 - Dirigent
Karlštejn premiéra SEZONA 1935/1936 - Dirigent
Lakmé premiéra SEZONA 1935/1936 - Dirigent
Otello premiéra SEZONA 1935/1936 - Dirigent
Angelika premiéra SEZONA 1936/1937 - Dirigent
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1936/1937 - Dirigent
Gianni Schicchi premiéra SEZONA 1936/1937 - Dirigent
Dráteník premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Veselé ženy windsorské premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Karlštejn premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Madame Butterfly premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Manon premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Bohema premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Smrt kmotřička premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Bojarská svatba premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Hipolyta premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent
Fotogalerie
Milan Zuna - civilní fotografie
Foto: Langhans