Samson a Dalila (Opera)
Národní divadlo, od 11.11.1933 do 04.03.1934 (9x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Ferdinand Lemaire
Překlad : L. Vokoun
Úprava : Josef Munclingr
Inscenátoři
Dirigent : Milan Zuna
Choreografie : Joe (Josef) Jenčík
Role
Ambiméleh : Miloš Linka
Dagonův velekněz : Stanislav Muž
Starý Hebrej : Josef Munclingr
Filištínský posel : Jaroslav Gleich
První Filištín : Mirko Štork
Druhý Filištín : Hanuš Thein
Filištínský princ : Josef Celerin
Tančí : Karel Pirník
Tančí : baletní sbor