Bohema (Opera)
Smetanovo divadlo, od 16.06.1958 do 31.03.1960 (33x)
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor.
Textové a hudební úpravy
Překlad : Milan Zuna
Spolupracovali
Asistent režie : Ladislav Štros
Hudební příprava : Josef Čech, Jiří Jirouš
Inspicient : Ladislav Szabó
Fotogalerie
Bohéma - 16.06.1958 Jarmila Pechová (Musetta), Jiří Schiller (Marcel)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Jaroslav Horáček (Colline)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Jiří Schiller (Marcel)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 R.Jedlička (Marcel), J. Horáček (Colline), J. Joran (Schaunard)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Rudolf Jedlička (Marcel)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Rudolf Jedlička, Sylvia Kodetová, Vlasta Urbanová, Zdeněk Švehla
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 S. Kodetová (Musetta), V.Urbanová (Mimi), V. Kočí (Rudolf) a sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Viktor Kočí (Rudolf)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Vlasta Urbanová (Mimi)
Foto: Jaromír Svoboda
Bohéma - 16.06.1958 Vlasta Urbanová (Mimi), Viktor Kočí (Rudolf)
Foto: Jaromír Svoboda