Seznam představení (Ladislav Ryšlink)
Pygmalion - Činohra, sezona 1945/1946
Večer tříkrálový - Činohra, sezona 1944/1945
Všeslovanský večer - Ostatní, sezona 1945/1946