Člověk Odysseus (Činohra)
Dne 17.05.1944 v 19:00
Vinohradské divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Odysseus: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
Pénelopeia: Jiřina Šejbalová (Vlastní)
Télemachos: Václav Švorc (Vlastní)
Antinoos: Jiří Steimar (Vlastní)
Eurymachos: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Ageláos: František Kreuzmann st. (Vlastní)
Leiódés: František Velebný (Vlastní)
První ženich: Zdeněk Martínek (Posluchač Konzervatoře)
Druhý ženich: Ladislav Ryšlink (Posluchač Konzervatoře)
Perimédés: Stanislav Vyskočil (Posluchač Konzervatoře)
Elpénór: Vítězslav Bartoš (Vlastní)
Eumaios: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Melantheus: Stanislav Neumann (Vlastní)
Eurykleia: Míla Pačová (Vlastní)
Melanthó: Elena Hálková (Host)
Číšník Medón: Karel Kolár (Host)
Pěvec Fémios: Jiří Dohnal (Vlastní)
Zeus: Václav Vydra st. (Host)
Poseidón: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Hélios: Jan Pivec (Vlastní)
Athéna: Božena Půlpánová (Vlastní)
Afrodita: Vlasta Fabianová (Vlastní)
Kirké: Vlasta Matulová (Vlastní)
Próteus: Ladislav Pešek (Vlastní)
Dryada Aglaia: Věra Petáková (Host)
Menáda Maia: Dagmar Prokopová (Host)
Ithacký hoch: Jaroslava Adamová (Posluchač Konzervatoře)
První muž z Ithaky: Vítězslav Bartoš (Vlastní)
Druhý muž z Ithaky: Václav Vorel (Vlastní)
Třetí muž z Ithaky: Stanislav Vyskočil (Posluchač Konzervatoře)
Spolupracovali
Pohybová spolupráce: Dagmar Vondrová
Fotogalerie
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Dagmar Prokopová (Menáda Maia)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Elena Hálková (Melanthó)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, František Tröster - scéna
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, František Tröster - scéna
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jan Pivec (Hélios)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jaroslav Průcha (Eumaios)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jaroslav Průcha (Eumaios)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jaroslav Vojta (Poseidón)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jiří Steimar (Antinoos)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jiřina Šejbalová (Pénelopeia)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Ladislav Pešek (Próteus)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Ladislav Pešek (Próteus)
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Míla Pačová (Eurykleia)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Stanislav Neumann (Melantheus)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Václav Vydra st. (Zeus)
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Vítězslav Bartoš (Elpénór)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Vítězslav Bartoš (Elpénór)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Vlasta Fabianová (Afrodita)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Vlasta Matulová (Kirké)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Vlasta Matulová (Kirké)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Zdeněk Štěpánek (Odysseus)
Foto: Karel Hájek
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Zdeněk Štěpánek (Odysseus)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Zdeněk Štěpánek (Odysseus)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Zdeněk Štěpánek (Odysseus)
Foto: Josef Heinrich
Člověk Odysseus - 10.05.1944, Zvonimír Rogoz (Eurymachos)
Foto: Josef Heinrich