Stanislav Lom
Datum narození
13.11.1883
Datum úmrtí
15.11.1967
Další používaná jména
Stanislav Mojžíš-Lom
Stanislav Mojžíš
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Vlastním jménem Stanislav Mojžíš. Po dosažení doktorátu práv na Univerzitě Karlově v roce 1906 vystřídal několik úřednických zaměstnání. Přispíval do časopisů divadelních (Národní divadlo, Divadelní zápisník) i literárních a obecně kulturních (Zlatá Praha, Zvon, Lumír, Cesta, Kritika, Panorama). V letech 1918–1924 psal divadelní referáty do Českého slova. Největšího významu dosáhl jako dramatik. Jeho hry, zpracovávající většinou látku historickou nebo mytologickou, se řadí k oficiálně reprezentativní části české meziválečné dramatiky. Z větší části měly premiéry v Národním divadle.

Lom pracoval na ministerstvu školství a národní osvěty jako dozorčí referent pro divadla a seznámil se tak s problematikou divadelní správy. Od 1. 1. 1932 do října 1939 vykonával funkci ředitele Národního divadla. Byla mu přitom ponechána pravomoc zvláštního zmocněnce ministerstva, čímž došlo k rozšíření kompetence ředitele ND ve vztahu k nadřízeným orgánům. Divadlo řídil s taktem a s diplomatickou obratností, snažil se vytvořit dobré podmínky pro uměleckou práci. Dvakrát za dobu svého ředitelování musel formálně převzít i vedení Činohry ND: po prvé po smrti K. H. Hilara na dobu od března do listopadu 1935, kdy se funkce šéfa činohry ujal O. Fischer, po druhé po Fischerově smrti v březnu 1938 - tentokrát na dobu 10 měsíců do jmenování J. Bora do funkce šéfa činohry v lednu 1939. V obou případech však ve skutečnosti řídil práci Činohry ND dramaturg F. Götz.

Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze (I. obecní, odd. 5, hrob č. 131uh).
Textové a hudební úpravy
Smrt kmotřička premiéra SEZONA 1932/1933 - Autor libreta
Smrt kmotřička premiéra SEZONA 1940/1941 - Autor libreta
Smrt kmotřička premiéra SEZONA 1956/1957 - Autor libreta
Smrt kmotřička premiéra SEZONA 1969/1970 - Autor libreta
Fotogalerie
Stanislav Lom
Foto: Illek a Paul