Převrat
Role
Modloslužebník: Saša Rašilov
Vychovatel: Karel Váňa
Dryáčník: František Roland
Finančník: Vladimír Merhaut
Byrokrat: Eugen Viesner
Darmošlap: Otto Rubík
Věčný žid: Karel Dostal
První dítě: Sobotková
Kluk s bubínkem: Jiří Podrabský
Školák: Novák
Veselé děvče: Gottliebová
Bledé děvče: Štěpánka Fuchsová
Dr. Snaživec: Vladimír Šrámek
Dělník: Karel Kolár
Stará matka: Marie Hübnerová
Starý vůdce: Karel Jičínský
Občan dobrák: František Gerlický
Jiný dělník: Emil Focht
Mladý dělník: Josef Loskot
Řečná žena: Anna Červená
Jiná žena: Míla Holeková
Mladá žena: Eugena Engelbertová
Flašinetář: Václav Vorel
Karlíček: František Roland
Šatoplet: Eugen Viesner
Antimilitarista: Eduard Tesař
Státní zločinec: Jiří Vasmut
Pán s licousy: Karel Váňa
První pepík: Josef Loos
Druhý pepík: Josef Müller
První žena z lidu: Marie Pštrossová
Druhá žena z lidu: Růžena Havelská
První domobranec: Alexander Třebovský
Druhý domobranec: Eduard Kohout
Třetí domobranec: Eduard Tesař
Čtvrtý domobranec: Josef Forman
Zřízenec lazaretu: Josef Müller
První voják: Emil Focht
Druhý voják: Karel Kolár
Třetí voják: Josef Loskot
První občan: Alexander Třebovský
Druhý občan: František Gerlický
Třetí občan: Florentin Steinsberg
Čtvrtý občan: Neuveden, Josef Kramer
Hoch venkovanův: František (Otto) Mansfeld
Živnostník: Eduard Tesař
Umělec: Karel Váňa
Student: Václav Vorel
Praporečník chamradiny: Eduard Kohout
Sedlák: Karel Kolár
Ouřada: Karel Váňa
První zbohatlice: Míla Holeková
Druhá zbohatlice: Vilemína Hájková
Učitel: Eduard Tesař
Legionář: Emil Focht
Válečný invalida: Alexander Třebovský
Megafon: Václav Zintl
Mluvčí cizí mise: Eduard Tesař
Patriarcha: Saša Rašilov
Venkovská stařenka: Marie Pštrossová
Jiný občan: Neuveden, Josef Kramer
Fotogalerie
Převrat - 17.11.1922 (František Roland)
Převrat - 17.11.1922 (Karel Dostal)
Převrat - 17.11.1922 (Václav Vydra st.)
Převrat - 17.11.1922, Anna Suchánková (Eva)
Převrat - 17.11.1922, Bedřich Karen (Adam)
Převrat - 17.11.1922, Karel Hugo Hilar - scéna (I. dějství)
Převrat - 17.11.1922, Karel Hugo Hilar - scéna (II. dějství)
Převrat - 17.11.1922, Karel Hugo Hilar - scéna (předehra)
Převrat - 17.11.1922, Karel Želenský (Vondra)
Převrat - 17.11.1922, scéna (III. dějství)