Převrat (Činohra)
Národní divadlo, od 17.11.1922 do 02.03.1923 (18x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 934a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení
- smlouva s autorem
- programová brožurka
- strojopis "Výpis osvětlovací", patrně autorův text k atmosféře svícení inscenace
- kritiky viz P 44c/II - str. 73
- sada čb fotografií (celky scény, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 403
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 404
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3294
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3295
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3296
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5571
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Praktikus : Vladimír Šrámek
Modloslužebník : Saša Rašilov
Vychovatel : Karel Váňa
Dryáčník : František Roland
Finančník : Vladimír Merhaut
Byrokrat : Eugen Viesner
Darmošlap : Otto Rubík
Věčný žid : Karel Dostal
První dítě : Sobotková
Kluk s bubínkem : Jiří Podrabský
Školák : Novák
Veselé děvče : Gottliebová
Bledé děvče : Štěpánka Fuchsová
Henry : Karel Dostal
Lajda : Otto Rubík
Dr. Snaživec : Vladimír Šrámek
Dělník : Karel Kolár
Stará matka : Marie Hübnerová
Starý vůdce : Karel Jičínský
Občan dobrák : František Gerlický
Jiný dělník : Emil Focht
Mladý dělník : Josef Loskot
Řečná žena : Anna Červená
Rosenbaum : Vladimír Merhaut
Jiná žena : Míla Holeková
Mladá žena : Eugena Engelbertová
Flašinetář : Václav Vorel
Karlíček : František Roland
Šatoplet : Eugen Viesner
Antimilitarista : Eduard Tesař
Státní zločinec : Jiří Vasmut
Pán s licousy : Karel Váňa
První pepík : Josef Loos
Druhý pepík : Josef Müller
První žena z lidu : Marie Pštrossová
Druhá žena z lidu : Růžena Havelská
Farář : Saša Rašilov
První domobranec : Alexander Třebovský
Druhý domobranec : Eduard Kohout
Třetí domobranec : Eduard Tesař
Čtvrtý domobranec : Josef Forman
Zřízenec lazaretu : Josef Müller
První voják : Emil Focht
Druhý voják : Karel Kolár
Třetí voják : Josef Loskot
První občan : Alexander Třebovský
Druhý občan : František Gerlický
Třetí občan : Florentin Steinsberg
Čtvrtý občan : Josef Kramer, Neuveden
Hoch venkovanův : František (Otto) Mansfeld
Živnostník : Eduard Tesař
Umělec : Karel Váňa
Student : Václav Vorel
Praporečník chamradiny : Eduard Kohout
Véna :