Karel Hugo Hilar
Datum narození
05.11.1885
Datum úmrtí
06.03.1935
Životopis
Narozen v Sudoměřicích (u Bechyně), zemřel v Praze. Vlastním jménem Karel Hugo Bakule. Studoval klasickou filologii na pražské univerzitě (PhDr. 1911). Umělecky se projevil nejdříve jako autor veršů, románů a her ovlivněných francouzskou dekadencí z konce století. Z té oblasti volil i překlady pro Moderní bibliotéku, již vydával od roku 1903. O divadlo se začal zajímat nejprve v kritikách, publikovaných od roku 1902 v časopisech Moderní život, Divadlo, Český svět a dalších.

Praktickou divadelní dráhu započal v roce 1910 jako lektor a tajemník Divadla na Vinohradech, kde se záhy uplatnil i jako režisér. Po odchodu konzervativního ředitele V. Štecha byl jmenován v roce 1913 dramaturgem a v roce 1914 šéfem činohry. Zásluhou jeho pracovní iniciativy, slohové konsekventnosti i diplomatické obratnosti se změnila vinohradská scéna na středisko moderní divadelní práce a úspěšně konkurovala Činohře Národního divadla.

Umělecké úspěchy, jichž dosahoval za války a v poválečné době, vedly k tomu, že byl postaven do čela Činohry Národního divadla, která se po odchodu J. Kvapila v roce 1918 ocitla v umělecké krizi. Od 1. 1. 1921 až do své smrti působil v ND jako šéf činohry. Probudil ji k nové činorodosti, prosadil zde principy dynamického výrazu imaginačně bohaté režie, přivedl sem řadu nových umělců, postaral se o modernizaci zařízení obou scén ND a proti silnému odporu konzervativních sil tu důsledně uplatňoval zásadu režisérského divadla, v němž se všechny složky umělecké i organizační podřizují určujícímu inscenačnímu záměru.

Již na sklonku 20. let přizval do ND mladé režiséry z okruhu avantgardy (V. Šulc, V. Gamza, J. Frejka), z nichž Frejka se stal jeho nejvýznamnějším pokračovatelem. Hilar zveřejnil své úvahy o divadle, jednotlivých hrách, o problémech stylových a inscenačních v mnoha statích, z nichž nejdůležitější shrnul do knižních publikací. Obhajoval v nich zejména zásady expresionismu a civilismu, jakož i práva režiséra v moderním divadle.

Manžel herečky ND Zdenky Baldové. V Divadle na Vinohradech byla dne 21. 10. 1939 byla odhalena jeho busta (dílo Břetislava Bendy). Pohřben je na Vinohradském hřbitově (PA S, 30) v Praze.
Vedoucí funkce v ND
Šéf činohry (SEZONA 1920/1921)
Šéf činohry (SEZONA 1921/1922)
Šéf činohry (SEZONA 1922/1923)
Šéf činohry (SEZONA 1923/1924)
Šéf činohry (SEZONA 1924/1925)
Šéf činohry (SEZONA 1925/1926)
Šéf činohry (SEZONA 1926/1927)
Šéf činohry (SEZONA 1927/1928)
Šéf činohry (SEZONA 1928/1929)
Šéf činohry (SEZONA 1929/1930)
Šéf činohry (SEZONA 1930/1931)
Šéf činohry (SEZONA 1931/1932)
Šéf činohry (SEZONA 1932/1933)
Šéf činohry (SEZONA 1933/1934)
Šéf činohry (SEZONA 1934/1935)
Je autorem titulů
Adamův sen (Činohra)
Za krásu (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Don Carlos premiéra SEZONA 1921/1922 - Úprava
Edvard II. premiéra SEZONA 1921/1922 - Úprava
Balladyna premiéra SEZONA 1922/1923 - Úprava
Ilseino srdce premiéra SEZONA 1924/1925 - Autor libreta
Lakomec premiéra SEZONA 1930/1931 - Úprava
Ilseino srdce premiéra SEZONA 2003/2004 - Autor libreta
Inscenátor
Antický večer premiéra SEZONA 1920/1921 - Režie, Režie
Coriolan premiéra SEZONA 1920/1921 - Režie
Edvard II. premiéra SEZONA 1921/1922 - Režie, Scéna
Královna Kristýna premiéra SEZONA 1921/1922 - Režie, Scéna
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1921/1922 - Režie
Ze života hmyzu premiéra SEZONA 1921/1922 - Režie, Scéna
Balladyna premiéra SEZONA 1922/1923 - Režie, Scéna
Převrat premiéra SEZONA 1922/1923 - Režie, Scéna
Jak vám se to líbí premiéra SEZONA 1923/1924 - Režie, Scéna
Kolumbus premiéra SEZONA 1923/1924 - Režie, Scéna
Námluvy Pelopovy premiéra SEZONA 1923/1924 - Režie, Scéna
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1923/1924 - Režie, Scéna, Kostýmy
Ze života hmyzu premiéra SEZONA 1924/1925 - Režie, Scéna
Blažena a Beneš premiéra SEZONA 1925/1926 - Režie, Scéna
Hra o lásce a smrti premiéra SEZONA 1925/1926 - Režie, Scéna
Jak vám se to líbí premiéra SEZONA 1925/1926 - Režie, Scéna
Adam Stvořitel premiéra SEZONA 1926/1927 - Režie, Scéna
Hamlet premiéra SEZONA 1926/1927 - Režie, Scéna
Diktátor premiéra SEZONA 1927/1928 - Režie, Scéna
Faust premiéra SEZONA 1927/1928 - Režie, Scéna
Job premiéra SEZONA 1928/1929 - Režie
Král Lear premiéra SEZONA 1928/1929 - Režie, Scéna
Podivná mezihra premiéra SEZONA 1929/1930 - Režie, Scéna
Svatý Václav premiéra SEZONA 1929/1930 - Režie, Scéna
Nový Amfitryon premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie, Scéna
Pěst premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie, Scéna
Rivalové premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie, Scéna
Alžběta Anglická premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie, Scéna
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie, Scéna
Král Oidipus premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie, Scéna
Ze života hmyzu premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie, Scéna
Sen noci svatojanské premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie, Scéna
Soud lásky premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie, Scéna
Ženitba premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie, Scéna
Alžběta Browningová premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie, Scéna
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie, Scéna
Edison premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie, Scéna
Maryša premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie, Scéna
Marie Antoinetta premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie, Scéna
Smutek sluší Elektře premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie, Scéna
Svatý Václav premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie
Fotogalerie
Adam Stvořitel - 12.04.1927, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Čámský
Adam Stvořitel - 12.04.1927, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Čámský
Adam Stvořitel - 12.04.1927, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Čámský
Adam Stvořitel - 12.04.1927, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Čámský
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (I. a VII. obraz)
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (II. obraz)
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (III. a V. obraz)
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (IV. obraz)
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (X. obraz)
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (XIII. a XIV. obraz)
Balladyna - 06.04.1923, Karel Hugo Hilar, Xenie Boguslavskaja - scéna (XVI. obraz)
Blažena a Beneš - 12.06.1926 (František Zelenka, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Blažena a Beneš - 12.06.1926 (František Zelenka, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Blažena a Beneš - 12.06.1926 (František Zelenka, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Blažena a Beneš - 12.06.1926, Karel Hugo Hilar, František Zelenka - scéna
Foto: Karel Váňa
Blažena a Beneš - 12.06.1926, Karel Hugo Hilar, František Zelenka - scéna
Foto: Karel Váňa
Blažena a Beneš - 12.06.1926, Karel Hugo Hilar, František Zelenka - scéna
Foto: Karel Váňa
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Diktátor - 09.11.1927, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Diktátor - 09.11.1927, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Diktátor - 09.11.1927, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Edvard II. - 25.01.1922, K. H. Hilar, B. Feuerstein, J. M. Gottlieb - scéna (II. obraz)
Edvard II. - 25.01.1922, K. H. Hilar, B. Feuerstein, J. M. Gottlieb - scéna (IV. obraz)
Edvard II. - 25.01.1922, K. H. Hilar, B. Feuerstein, J. M. Gottlieb - scéna (IX. obraz)
Edvard II. - 25.01.1922, Karel Hugo Hilar, Bedřich Feuerstein, Josef Matěj Gottlieb - scéna
Edvard II. - 25.01.1922, Karel Hugo Hilar, Bedřich Feuerstein, Josef Matěj Gottlieb - scéna
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Foto: Karel Váňa
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna (II. obraz)
Foto: Karel Váňa
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna (XI. obraz)
Hra o lásce a smrti - 12.12.1925, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Karel Váňa
Jak se vám to líbí - 21.04.1926 (František Zelenka, Karel Hugo Hilar - scéna)
Jak se vám to líbí - 21.04.1926 (František Zelenka, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Jak se vám to líbí - 21.04.1926 (František Zelenka, Karel Hugo Hilar - scéna)
Foto: Karel Váňa
Jak vám se to líbí - 18.09.1923 (Alexandr Vladimír Hrska, Karel Hugo Hilar - scéna)
Jak vám se to líbí - 18.09.1923 (Alexandr Vladimír Hrska, Karel Hugo Hilar - scéna)
Jak vám se to líbí - 18.09.1923 (Alexandr Vladimír Hrska, Karel Hugo Hilar - scéna)
Jak vám se to líbí - 18.09.1923, Karel Hugo Hilar, Alexandr Vladimír Hrska - scéna
Jak vám se to líbí - 21.04.1926, Karel Hugo Hilar, František Zelenka - scéna (I. dějství)
Foto: Karel Váňa
Karel Hugo Hilar
Foto: Langhans
Karel Hugo Hilar
Kolumbus - 23.01.1924, Karel Hugo Hilar - scéna
Kolumbus - 23.01.1924, Karel Hugo Hilar - scéna
Král Oidipus - 04.04.1932, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - model scény
Královna Kristýna - 22.06.1922, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Karel Váňa
Luigi Pirandello se souborem (Hilar, Hofman, Steimar, Pačová, Šejbalová, Rubík, Štěpánek, Dostal)
Foto: Jaroslav Krejčí
Převrat - 17.11.1922, Karel Hugo Hilar - scéna (I. dějství)
Převrat - 17.11.1922, Karel Hugo Hilar - scéna (II. dějství)
Převrat - 17.11.1922, Karel Hugo Hilar - scéna (předehra)
Romeo a Julie - 25.04.1924 (Karel Hugo Hilar, Zdeněk Rykr - scéna)
Romeo a Julie - 25.04.1924, Karel Hugo Hilar, Zdeněk Rykr - scéna
Romeo a Julie - 25.04.1924, Karel Hugo Hilar, Zdeněk Rykr - scéna
Romeo a Julie - 25.04.1924, Karel Hugo Hilar, Zdeněk Rykr - scéna (hrobka, XIX. obraz)
Romeo a Julie - 25.04.1924, Karel Hugo Hilar, Zdeněk Rykr - scéna (kašna, XI. obraz)
Romeo a Julie - 25.04.1924, Karel Hugo Hilar, Zdeněk Rykr - scéna (ložnice, III. obraz)
Sen noci svatojanské - 13.06.1933 (Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna)
Sen noci svatojanské - 13.06.1933 (Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - scéna)
Ze života hmyzu - 08.04.1922, Karel Hugo Hilar, Josef Čapek - scéna (I. obraz)
Foto: Karel Váňa
Ze života hmyzu - 08.04.1922, Karel Hugo Hilar, Josef Čapek - scéna (II. obraz)
Foto: Karel Váňa
Ze života hmyzu - 08.04.1922, Karel Hugo Hilar, Josef Čapek - scéna (II. obraz)
Foto: Karel Váňa
Ze života hmyzu - 08.04.1922, Karel Hugo Hilar, Josef Čapek - scéna (III. obraz)
Foto: Karel Váňa
Ze života hmyzu - 08.04.1922, Karel Hugo Hilar, Josef Čapek - scéna (IV. obraz)
Foto: Karel Váňa
Ze života hmyzu - 08.04.1922, Karel Hugo Hilar, Josef Čapek - scéna (V. obraz)
Foto: Karel Váňa