Král Oidipus (Činohra)
Národní divadlo, od 04.04.1932 do 14.04.1936 (12x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 695b obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- reklamní cedule s anotací
- korespondence
- rozpočet výpravy
- strojopisná dramaturgická úvaha Otokara Fischera s poznámkou: "Za K. H. Hilarem. Předneseno 1. března 1936 v rozhlase."
- 2 výstřižky z tisku (1x Národní listy27. 3. 1932, 1x nedatovaný a neurčený výstřižek)
- kritiky viz též P 44c/III - str. 259–261; dále P 44c/IV - str. 385–388; dále P 44c/V - str. 643
- sada čb fotografií (celky scény, detaily, snímek ze zkoušky, snímek makety scény)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 990
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 7336
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 7376
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 7377
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Oidipus : Eduard Kohout
Kreon : Rudolf Deyl
Věštec Teiresias : Václav Vydra st.
Kněz Diův : Jan Pivec, Otto Rubík
Korinťan : Ludvík Veverka
Pastýř : Zvonimír Rogoz
Hlasatel : Bedřich Karen
Náčelník sboru : Jan Pivec, Otto Rubík
1. mluvčí sboru : Jaroslav Průcha
2. mluvčí sboru : Jaroslav Vojta, Jiří Vasmut
3. mluvčí sboru : Ladislav Pešek
4. mluvčí sboru : Ladislav Boháč, Josef Gruss
5. mluvčí sboru : Stanislav Neumann, Adolf Horálek
6. mluvčí sboru : Stanislav Neumann, Miloš Pilát
Žebrák : Václav Vorel
Fotogalerie
Král Oidipus - 04.04.1932, celková scéna
Foto: Čámský
Král Oidipus - 04.04.1932, Eduard Kohout (Oidipus)
Foto: Čámský
Král Oidipus - 04.04.1932, Karel Hugo Hilar, Vlastislav Hofman - model scény
Král Oidipus - 04.04.1932, stavba dekorací na jevišti
Král Oidipus - 04.04.1932, stavba dekorací na jevišti