Smrt kmotřička (Opera)
Národní divadlo, od 31.03.1933 do 15.03.1934 (15x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. O 324a obsahuje následující listinný a fotografický materiál:
- cedule
- sada čb fotografií
- smlouva s autory hudby a libreta
- rozpočet scény a kostýmů
- výstřižky z tisku
- korespondence mezi autorem a Národním divadlem ohledně zapůjčení notového materiálu na konci 30. let 20. stol. (in P 1468 K, osobní složka Rudolfa Karla)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Stanislav Lom
Role
Smrt kmotřička : Marta Krásová
Táta šumař : Emil Pollert
Chasníček : Ota Horáková
Hradní pán : Jan Konstantin
Princezna : Naďa Kejřová
Starosta města : Hanuš Thein
Radní Pukač : Josef Celerin
Radní Kukač : Miloš Linka
Důchodní : Karel Hruška
Strážník : Mirko Štork
Dcera Šumařova : Marie Crhová
Vrchní sestra v sanatoriu : Ema Miřiovská
Tajemník v sanatoriu : Miloslav Jeník
První profesorská kapacita : Bohumil Soběský
Druhá profesorská kapacita : Jaroslav Gleich
Třetí profesorská kapacita : Václav Marek
Čtvrtá profesorská kapacita : Bronislav Chorovič