Námořník Sindibád
Role
Námořník Sindibád: Zdeněk Štěpánek
Eunuch Bazzáza: Saša Rašilov
Chalífa Harún Ar-Rašid: Rudolf Deyl
Abú Núvas: Eduard Kohout
Nosič Sindibád: Jan Pivec
Kat Masrúr: František Velebný
Král: Jan Pivec
Černoch: Eduard Blažek
Sultán Nejlaskavější: František Roland
Znejmilejší vezír: Ladislav Pešek
Tribun lidu: Jaroslav Průcha
Zahalená loutnářka: Jiřina Šejbalová
Hlasatel: Václav Vorel
Kapitán výzvědné laskavostní služby: František Velebný
Mořský stařec: Václav Vydra st.
Siréna Perla: Jarmila Kronbauerová
Mořská panna: Jiřina Šejbalová
Hlavní věřitel: František Roland
Ošizený věřitel: Jaroslav Průcha