Ervín Švalb
Role
Julius Caesar premiéra SEZONA 1935/1936 - Šestý občan, Dardanius, Desátý občan, Sedmý občan, Čtvrtý občan
Poklad na ostrově premiéra SEZONA 1935/1936 - Dýka
Vesele se točíme dokola premiéra SEZONA 1935/1936 - Čtvrtý pán společnosti, Sedmý pán společnosti
Bílá nemoc premiéra SEZONA 1936/1937 - První asistent, Novinář, Druhý novinář
Boris Godunov premiéra SEZONA 1936/1937 - Karela, Muž z lidu, Bojar
Jak se vám líbí premiéra SEZONA 1936/1937 - Třetí dvořan
Jan Výrava premiéra SEZONA 1936/1937 - Hruška
Kristus premiéra SEZONA 1936/1937 - Muž v davu
Paní Studánka premiéra SEZONA 1936/1937 - První voják, Druhý nápadník
Revisor premiéra SEZONA 1936/1937 - Svistunov, 3. host na plese, Ljuljukov
Svatá Jana premiéra SEZONA 1936/1937 - Přísedící inkvizičního soudu
Továrník Dodsworth premiéra SEZONA 1936/1937 - Druhý Američan, Americký turista
Zač lidský život? premiéra SEZONA 1936/1937 - Druhý svědek
Kde se žebrá (Nenarození) premiéra SEZONA 1937/1938 - Druhý chodec
Král Václav IV. premiéra SEZONA 1937/1938 - Hofmistr, Jan, purkrabí, Menhart Welflův
Most premiéra SEZONA 1937/1938 - Druhý dělník na mostě
Naši furianti premiéra SEZONA 1937/1938 - Druhý chasník
Očarovaný život premiéra SEZONA 1937/1938 - 4. dvojník
Paní Bovaryová premiéra SEZONA 1937/1938 - Justin
Zástupové premiéra SEZONA 1937/1938 - Vosáhlo
Zmoudření Dona Quijota premiéra SEZONA 1937/1938 - Pátý pastýř, První šlechtic, Třetí šlechtic