Most (Činohra)
Stavovské divadlo, od 15.01.1938 do 26.02.1938 (11x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Modrý strážce pohraniční : František Roland
Bílý strážce pohraniční : Jan Pivec
Žena s košíkem : Milada Smolíková
Chudý mnich : Jaroslav Průcha
Dr. Worms : Václav Vydra st.
Dr. Fabricius : Josef Gruss
Viktor Bernex : Ladislav Boháč
Generál Birkenholm : Otto Rubík
Edda Rossová : Lída Chválová
Ministerský zřízenec : Viktor Dintr
Jean Petral : Rudolf Deyl
Valentina Petralová : Jarmila Kronbauerová
Hudební skladatel Tibelius : Hugo Haas
Služebná Petralova : Marie Ježková
První sluha Petralův : Václav Vorel
Druhý sluha Petralův : Karel Farský
Bernard : Eduard Blažek
Chlapec Viktor : Vladimír Salač
Kapitán dálkové plavby Tibelius : Hugo Haas
První dělník na mostě : Viktor Dintr
Druhý dělník na mostě : Ervín Švalb
Dílovedoucí : Eduard Blažek
První hlídač na mostě : Stanislav Neumann, Jaroslav Vojta
Druhý hlídač na mostě : František Velebný