Jaroslav Brych
Životopis
Jaroslav Brych (1964) studoval na pražské Akademii múzických umění dirigování pod vedením Václava Neumanna a sbormistrovství u Josefa Veselky. Své studium prohloubil na mistrovských kurzech Helmutha Rillinga ve Stuttgartu. V letech 1990-94 působil Jaroslav Brych jako šéfdirigent Symfonického orchestru Armády ČR, spolupracoval i s dalšími orchestry jako Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Fisyo, Janáčkova filharmonie Ostrava a Karlovarský symfonický orchestr. Svou sbormistrovskou praxi zahájil roku 1984, kdy se stal uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, a kde působil až do roku 1997. Zároveň byl od roku 1994 druhým sbormistrem Pražského filharmonického sboru a po odchodu Pavla Kühna byl v letech 1996-2004 jeho šéfsbormistrem. V tomto období zasluhuje zvláštní pozornost vydání čtyř profilových CD s à capella skladbami L. Spohra a F. Mendelssohna – Bartholdyho, A. Schnittkeho, S. Rachmaninova a s kantátami B. Martinů.
Aktualizace: 2004
Inscenátor
Šarlatán (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1996/1997 - Sbormistr
Marie Potocká premiéra SEZONA 2002/2003 - Sbormistr
Requiem premiéra SEZONA 2003/2004 - Sbormistr
Mozart? Mozart! premiéra SEZONA 2005/2006 - Sbormistr
Turandot premiéra SEZONA 2019/2020 - Sbormistr