Marie Potocká (Opera)
Stavovské divadlo, od 03.04.2003 do 01.06.2003 (2x)
Popis
Český triptych je nový dramaturgický projekt opery Národního divadla, který každou sezonu formou koncertního provedení přivádí na scénu tři neznámé tématicky propojené opery českých skladatelů různých období. Jedná se vždy o díla dlouho neuváděná, ke kterým většinou neexistují ani řádné zvukové nahrávky. Realizace tohoto projektu vyžaduje i mimořádnou ediční činnost - příprava notového materiálu a zároveň i publikační - programy k těmto operám jsou zároveň koncipovány jako malé monografické studie jejich autorů. Tímto projektem chceme rozšířit v širším záběru povědomí o české operní tvorbě a upozornit i touto formou prezentace dramaturgie zahraničních operních domů na řadu neznámých českých oper. První řada Českého triptychu pro sezonu 2002/2003 je věnována předsmetanovské generaci autorů. Jedná se o autory narozené okolo roku 1800.
Závěrečná část Českého triptychu bude patřit opeře tentokrát na české libreto, které napsal Josef Kolář podle Puškinovy Bachčisarajské fontány. Autorem lyrické opery Marie Potocká je Leopold Eugen Měchura, který se bohužel premiéry nedožil. Operu v roce 1871 nastudoval v Prozatímním divadle Bedřich Smetana. K oživení díla dochází až nyní. Foto: Martin Kollár
Spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor. V rámci cyklu Český triptych I - Předsmetanovská opera, část III. Poloscénické provedení.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Josef Kolář
Inscenátoři
Dirigent : Oliver Dohnányi
Dramaturgie : Pavel Petráněk
Hudební nastudování : Oliver Dohnányi, Neuveden
Sbormistr : Jaroslav Brych
Role
Kerym-Girej : Peter Mikuláš
Kizlar-aga : Vladimír Doležal
Syban-bej : Richard Haan
Burin-bej : Jaroslav Březina
Marie Potocká : Jitka Svobodová
Spolupracovali
Hudební příprava : Jaromír Šalamoun
Hlavní inspicient : Pavel Hlavica
Pomocná režie : Klára Zelinková
Vedoucí hudebního nastudování : Jiří Pokorný
Fotogalerie
Marie Potocká - 03.04.2003, Hana Jonášová (Aja)
Marie Potocká - 03.04.2003, Jaroslav Březina (Burin-bej)
Marie Potocká - 03.04.2003, Vladimír Doležal (Kizlar-aga), Jitka Svobodová (Marie Potocká)