Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa, část I. – Koncert k zahájení sezony 2018/19 (Koncert)
Národní divadlo, od 21.09.2018 do 21.09.2018 (1x)
Předloha
Svätopluk - Eugen Suchoň
Předehra k opeře Libuše - Bedřich Smetana
Árie Lukáše z opery Hubička - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Hubička - Bedřich Smetana
Árie Revírníka z opery Příhody lišky Bystroušky - Leoš Janáček
Duet Lukáše a Tomše z opery Hubička - Bedřich Smetana
Árie Rusalky z opery Rusalka - Antonín Dvořák
-
Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa, část I. – Koncert k zahájení sezony 2018/19 -
Scéna z 2. jednání opery Braniboři v Čechách - Bedřich Smetana
Scéna z opery Hry o Marii – Sestra Paskalina - Bohuslav Martinů
Scéna z 1. jednání opery Braniboři v Čechách - Bedřich Smetana
Scéna z 3. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Duet Terinky a Jiřího z 1. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Školní scéna z 2. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Popis
Program:
Bedřich Smetana: LIBUŠE (předehra)
Eugen Suchoň: SVÄTOPLUK (výběr z 3. jednání); Král Svätopluk: Peter Mikuláš, Mojmír: Jiří Brückler, Svätopluk ml.: Ludovít Ludha, Predeslav: Josef Moravec, Dragomír: Vladimír Chmelo, Záboj: Jaroslav Březina
- - - - - - - přestávka - - - - - - -
Bohuslav Martinů: HRY O MARII – IV. SESTRA PASKALINA (Ave Maria… Na mšu svatú zvonijů, mezihra); Děvče: Alžběta Poláčková
Bedřich Smetana: BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Rozlučte se s domovem, scéna z 2. jednání; Kmet: Peter Mikuláš
Nechtěli nám …. Uhodila naše hodina, scéna z 1. jednání; Jíra: Ľudovít Ludha, Bas: Vladimír Chmelo
Bedřich Smetana: HUBIČKA
Předehra
Já nešťastník… Kdybych věděl, jak svou vinu smýt, árie z 2. jednání
Ten mne prohnal… Jen odpros ji…, duet z 2. jednání; Lukáš: Aleš Briscein, Tomeš: Jiří Brückler
Antonín Dvořák: JAKOBÍN
Zde k nohám Vaší milosti…. Ten úsměv děcka, scéna z 3. jednání
Chci s tebou promluvit… Pohleď mi do očí, duet z 1. jednání
Školní scéna z 2. jednání
Terinka: Alžběta Poláčková, Jiří: Aleš Briscein, Benda: Jaroslav Březina, Hrabě: Peter Mikuláš
Antonín Dvořák: RUSALKA (Měsíčku na nebi hlubokém, árie z 1. jednání); Rusalka: Gabriela Beňačková
Leoš Janáček: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY (Neříkal jsem to…, závěr opery); Revírník: Peter Mikuláš, Skokánek: Jan Musil
Orchestr a sbor Národního divadla, Kühnův dětský sbor, Kühnův smíšený sbor.
Inscenátoři
Dirigent : Jaroslav Kyzlink
Dramaturgie : Beno Blachut
Sbormistr Kühnova dětského sboru : Jiří Chvála
Spolupracovali
Inspicient : Beno Blachut
Koncertní mistr : Alexej Rosík
Vedoucí hudebního nastudování : Zdeněk Klauda