Miroslav Ponc
Datum narození
02.12.1902
Datum úmrtí
01.04.1976
Životopis
Narozen ve Vysokém Mýtě, zemřel v Praze. Po studiích na reálce, dvouleté obchodní a hudební škole v Pardubicích žák varhanického oddělení Konzervatoře Praha (1920–1922). Od září 1922 studoval v Berlíně na Sternově konzervatoři (varhany a klavír) a od roku 1923 též na berlínské Vysoké hudební škole a univerzitě. Kompozici studoval v letech 1922–1923 u A. Háby v Berlíně a v letech 1925–1927 v Praze. V roce 1927 navštěvoval kurzy dodekafonie u A. Schönberga na Akademii umění v Berlíně, zdokonaloval se ve hře na klavír u E. Schulhoffa (1926–1929); v letech 1927–1928 zastupoval Hábu v čtvrttónovém oddělení na Konzervatoři Praha a v roce 1930 absolvoval kompoziční oddělení mistrovské školy u J. Suka. V roce 1934 pokračoval ve studiu dirigování u H. Scherchena v Benátkách a Terstu a od října 1934 do června 1935 navštěvoval znovu čtvrttónové a šestitónové kompoziční oddělení A. Háby.

Během studií v Berlíně využil i svých výtvarných vloh a začal experimentovat s tzv. barevnou hudbou; navrhl model scény umožňující mechanické spojení hudby, slova, světel a barev. Tento projekt vystavoval v Berlíně (1925) na expozici expresionistické skupiny Der Sturm, jejímž byl členem, dále na výstavě Devětsilu v Praze (1926) a na Divadelní výstavě v Magdeburku (1927). Spolupracoval rovněž s umělci Bauhausu. Jako člen Brněnského Devětsilu byl zapojen do hnutí české levicové avantgardy.

Od roku 1926 spolupracoval s Osvobozeným divadlem (hudba pro Cocteauovy Svatebčany na Eiffelce, 1926). V roce 1929 byl po E. F. Burianovi hudebním dramaturgem Moderního studia; v roce 1930 se podílel jako skladatel na I. večeru Studia činohry Národního divadla. Od 1. 9. 1931 do 30. 9. 1934 byl angažován v ND pro obor scénické hudby a zvukové spolupráce v činohře. Znovu byl v ND angažován od 1. 10. 1942 do 31. 12. 1970 jako skladatel a dirigent. Mezitím s Činohrou ND spolupracoval externě a působil v ND jako hostující dirigent (např. 1934 řídil Stravinského Petrušku, 1935 premiéru svého baletu Osudy). Napsal hudbu k filmům Kříž u potoka, Pacientka doktora Hegla, Vlast vítá. Skládal také hudbu pro rozhlas.

Manžel herečky Ludmily Skleničkové. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze, 1. ob., oddělení R, kolumbární schránka 91.
Vedoucí funkce v ND
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1945/1946)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1946/1947)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1947/1948)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1948/1949)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1949/1950)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1950/1951)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1951/1952)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1952/1953)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1953/1954)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1954/1955)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1955/1956)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1956/1957)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1957/1958)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1958/1959)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1959/1960)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1960/1961)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1961/1962)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1962/1963)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1963/1964)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1964/1965)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1965/1966)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1966/1967)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1967/1968)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1968/1969)
Šéf činoherního orchestru (SEZONA 1969/1970)
Je autorem titulů
Osudy (Balet)
Textové a hudební úpravy
Černá noc premiéra SEZONA 1929/1930 - Hudba
Lásky hra osudná premiéra SEZONA 1929/1930 - Hudba
Veselohra na mostě premiéra SEZONA 1929/1930 - Hudba
Alžběta Anglická premiéra SEZONA 1931/1932 - Hudba
Král Oidipus premiéra SEZONA 1931/1932 - Hudba
Zástupové premiéra SEZONA 1931/1932 - Hudba
Ze života hmyzu premiéra SEZONA 1931/1932 - Hudba
Zpět k Methusalemu premiéra SEZONA 1931/1932 - Hudba
Alchymista premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Cvok a Brok cestují světem premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Julie aneb Snář premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Let královny premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Mládí královny Viktorie premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Svět bez oken (Zasypaní) premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Žabák ze Žabího Hrádku premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Maugli premiéra SEZONA 1933/1934 - Hudba
Michael premiéra SEZONA 1934/1935 - Hudba
Veta za vetu premiéra SEZONA 1934/1935 - Hudba
Večer Karla Hynka Máchy premiéra SEZONA 1935/1936 - Hudba
Napoleon První premiéra SEZONA 1936/1937 - Hudba
Most premiéra SEZONA 1937/1938 - Hudba
Nová Elektra premiéra SEZONA 1937/1938 - Hudba
Prospero (Bouře) premiéra SEZONA 1937/1938 - Hudba
Zástupové premiéra SEZONA 1937/1938 - Hudba
Adamův sen premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Loupežník premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Život je sen premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Karel IV. premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Lhář a jeho rod premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Macbeth premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Mnoho povyku pro nic premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Panama premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Antigone premiéra SEZONA 1940/1941 - Hudba
Benátská maškaráda premiéra SEZONA 1940/1941 - Hudba
Dáma skřítek premiéra SEZONA 1940/1941 - Hudba
Nezbedný bakalář premiéra SEZONA 1940/1941 - Hudba
Valdštýn premiéra SEZONA 1940/1941 - Hudba
Zlé svědomí premiéra SEZONA 1940/1941 - Hudba
Běda lhářům premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Lilofee premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Lišák Pseudolus premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Medeia premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Princ Bedřich Homburský premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Sokyně premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Torquato Tasso premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Zpovědník premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Zuzana Vojířová premiéra SEZONA 1941/1942 - Hudba
Gygův prsten premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Loď do Smyrny premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Meluzina premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Nebeský sňatek premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Rejthar premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Řezbář Ukřižovaného premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Spáč premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Stvoření lásky premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Zvon mého města premiéra SEZONA 1942/1943 - Hudba
Cokoli chcete premiéra SEZONA 1943/1944 - Hudba
Člověk Odysseus premiéra SEZONA 1943/1944 - Hudba
Kavalír Páně premiéra SEZONA 1943/1944 - Hudba
Sen jako život premiéra SEZONA 1943/1944 - Hudba
Matiné Věrni zůstaneme premiéra SEZONA 1944/1945 - Hudba
Večer tříkrálový premiéra SEZONA 1944/1945 - Hudba
Hilarovské rozjímání premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Hrátky s čertem premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Kamenný host premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Krásná Dišperanda premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Misantrop premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Národní hrdina Julius Fučík premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Přišli k městu premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Ruští lidé premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Vinice premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Car Ivan Hrozný premiéra SEZONA 1946/1947 - Hudba
Lesní panna premiéra SEZONA 1946/1947 - Hudba
Oresteia premiéra SEZONA 1946/1947 - Hudba
Posel premiéra SEZONA 1946/1947 - Hudba
Sláva života premiéra SEZONA 1946/1947 - Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba, Hudba
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1946/1947 - Hudba
Jak se vám líbí premiéra SEZONA 1947/1948 - Hudba
Kulový král premiéra SEZONA 1947/1948 - Hudba
M. D. Rettigová premiéra SEZONA 1947/1948 - Hudba
Nové jesličky aneb Pokoj lidem dobré vůle premiéra SEZONA 1947/1948 - Hudba
Cyrano z Bergeracu premiéra SEZONA 1948/1949 - Hudba
Hadrián z Římsů premiéra SEZONA 1948/1949 - Hudba
Chodská nevěsta premiéra SEZONA 1948/1949 - Hudba
Josefina premiéra SEZONA 1948/1949 - Hudba
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1949/1950 - Hudba
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1949/1950 - Hudba
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1949/1950 - Hudba
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 1949/1950 - Hudba
Nezapomenutelný rok devatenáctý premiéra SEZONA 1950/1951 - Hudba
Othello premiéra SEZONA 1950/1951 - Hudba
Chudák manžel premiéra SEZONA 1951/1952 - Hudba
Lucerna premiéra SEZONA 1951/1952 - Hudba
Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec premiéra SEZONA 1951/1952 - Hudba
Kutnohorští havíři premiéra SEZONA 1952/1953 - Hudba
Ljubov Jarová premiéra SEZONA 1952/1953 - Hudba
Naši furianti premiéra SEZONA 1952/1953 - Hudba
Hrátky s čertem premiéra SEZONA 1953/1954 - Hudba
Ideální manžel premiéra SEZONA 1953/1954 - Hudba
Jan Hus premiéra SEZONA 1953/1954 - Hudba
Obrněný vlak 14-69 premiéra SEZONA 1953/1954 - Hudba
Benátský kupec premiéra SEZONA 1954/1955 - Hudba
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1954/1955 - Hudba
Vzdorokrál premiéra SEZONA 1954/1955 - Hudba
Ďábelský kruh premiéra SEZONA 1955/1956 - Hudba
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou premiéra SEZONA 1955/1956 - Hudba
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1955/1956 - Hudba
Otec premiéra SEZONA 1955/1956 - Hudba
Bílá nemoc premiéra SEZONA 1956/1957 - Hudba
Podivín premiéra SEZONA 1956/1957 - Hudba
Král Lear premiéra SEZONA 1957/1958 - Hudba
Revizor premiéra SEZONA 1957/1958 - Hudba
Kolébka premiéra SEZONA 1958/1959 - Hudba
Drahomíra a její synové premiéra SEZONA 1959/1960 - Hudba
Racek premiéra SEZONA 1959/1960 - Hudba
Král Lear premiéra SEZONA 1961/1962 - Hudba
Sadař a stín premiéra SEZONA 1961/1962 - Hudba
Lucerna premiéra SEZONA 1963/1964 - Hudba
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou premiéra SEZONA 1964/1965 - Hudba
Cesta do Ameriky aneb Lesní panna premiéra SEZONA 1965/1966 - Hudba
Západ slunce premiéra SEZONA 1965/1966 - Hudba
Dům doni Bernardy premiéra SEZONA 1966/1967 - Hudba
Rasputin premiéra SEZONA 1967/1968 - Hudba
Zkouška ohněm premiéra SEZONA 1968/1969 - Hudba
Dáma není k pálení premiéra SEZONA 1969/1970 - Hudba
Loupežník premiéra SEZONA 1969/1970 - Hudba
Na pravici Boha otce premiéra SEZONA 1969/1970 - Hudba
Jindřich V. premiéra SEZONA 1970/1971 - Hudba
Amfitryon premiéra SEZONA 1972/1973 - Hudba
Cyrano z Bergeracu premiéra SEZONA 1974/1975 - Hudba
Inscenátor
Coppelia premiéra SEZONA 1917/1918 - Dirigent
Královna loutek premiéra SEZONA 1924/1925 - Dirigent
Z pohádky do pohádky premiéra SEZONA 1928/1929 - Dirigent
Alžběta Anglická premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Král Oidipus premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Milenci z kiosku premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Zástupové premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Zpět k Methusalemu premiéra SEZONA 1931/1932 - Dirigent
Let královny premiéra SEZONA 1932/1933 - Dirigent
Sen noci svatojanské premiéra SEZONA 1932/1933 - Dirigent
Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové premiéra SEZONA 1932/1933 - Dirigent
Petruška premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Pohádka o Honzovi premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Gisella (Baletní škola J. Nikolské) premiéra SEZONA 1934/1935 - Dirigent
Osudy premiéra SEZONA 1934/1935 - Dirigent
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Faust premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Janošík premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Lhář a jeho rod premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Antigone premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Soud lásky premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Zlý jelen premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent
Hrátky s čertem premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Jan Hus premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Na jih od 38. rovnoběžky premiéra SEZONA 1950/1951 - Dirigent
Don Juan premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Jarní symfonie premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Maličkosti premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Hrátky s čertem premiéra SEZONA 1953/1954 - Dirigent
Vzdorokrál premiéra SEZONA 1954/1955 - Dirigent
Ďábelský kruh premiéra SEZONA 1955/1956 - Dirigent
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1955/1956 - Dirigent
Jánošík premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Optimistická tragedie premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Srpnová neděle premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Juan premiéra SEZONA 1958/1959 - Dirigent
Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra SEZONA 1958/1959 - Dirigent
Hamlet premiéra SEZONA 1959/1960 - Dirigent
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1959/1960 - Dirigent
Křišťálová noc premiéra SEZONA 1960/1961 - Dirigent
Kavkazský křídový kruh premiéra SEZONA 1961/1962 - Dirigent
Majitelé klíčů premiéra SEZONA 1961/1962 - Dirigent
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou premiéra SEZONA 1964/1965 - Dirigent
Cesta do Ameriky aneb Lesní panna premiéra SEZONA 1965/1966 - Dirigent
Západ slunce premiéra SEZONA 1965/1966 - Dirigent
Zmoudření dona Quijota premiéra SEZONA 1965/1966 - Dirigent
Děvka z města Théby premiéra SEZONA 1966/1967 - Dirigent
Šumař na střeše premiéra SEZONA 1967/1968 - Dirigent, Hudební nastudování
Spolupráce na inscenacích
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka premiéra SEZONA 1931/1932 - Hudební úprava
Višňový sad premiéra SEZONA 1951/1952 - Hudební spolupráce
Vlastenec premiéra SEZONA 1952/1953 - Hudební úprava
Slavnostní večer Vítězslava Nezvala k 60. výročí jeho narození premiéra SEZONA 1959/1960 - Hudební spolupráce
Na pravici Boha otce premiéra SEZONA 1969/1970 - Hudební příprava
Fotogalerie
Miroslav Ponc - civilní fotografie