Zahradníkův pes (Opera)
Národní divadlo, od 14.01.1885 do 02.02.1885 (3x)
Předloha
Belgický autor. S: Gogol, Hráči (č). V repr. s: Blodek, V studni (o). Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Lockroy, Eugene Cormon
Inscenátoři
Dirigent : Mořic Anger
Role