Starý král (Opera)
Národní divadlo, od 13.04.1919 do 24.04.1919 (3x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent