Zvonky cornevillské (Opereta)
Národní divadlo, od 01.07.1888 do 08.07.1888 (3x)
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Clairville, Charles Gabet
Inscenátoři
Dirigent : Mořic Anger
Role
Markýz Henri z Cornevillu : Emanuel Kroupa
Germaina : Anna Veselá
Grenicheux : Adolf Krössing
Catherine : Ella Kellnerová
Marguerite : Anna Čapková
Správce Gretier : Jindřich Mošna
Úřední písař : Ferdinand Koubek
Cacholot : Josef Brožek
Gripardin : Karel Pulc
Lodník : Otakar Sauer