Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Divadlo Kolowrat, od 15.12.2001 do 05.01.2002 (4x)
Hraje Academia Wind Quintet Pragu.
Inscenátoři
Role