Rigoletto (Opera)
Národní divadlo, od 01.12.1898 do 04.12.1898 (2x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Mořic Anger
Role
Vévoda mantovský : Karel Veselý
Rigoletto : Bohumil Benoni
Sparafucile : František Hynek
Maddalena : Anna Kettnerová
Hrabě Monterone : Václav Kliment
Hrabě Ceprano : Robert Polák
Hraběnka Ceprano : Vilemína Hájková
Panoš vévodčin : Marie Kodetová
Strážce dveří : Karel Pulc