Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Divadlo Kolowrat, od 21.12.2002 do 14.12.2003 (6x)
Účinkuje soubor Dětské opery Praha, hraje Academia Wind Quintet Pragu.
Inscenátoři