Preciézky (Opera)
Národní divadlo, od 21.05.1926 do 09.10.1926 (7x)
Předloha
S: Milhaud, Zmatek (b). V repr. s: Blodek, V studni (o).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Otakar Zich
Překlad : Otakar Zich
Inscenátoři
Fotogalerie
Preciézky - 21.05.1926, Božena Kozlíková (Kathos)