Slavnostní představení věnované ND Fondu mezinárodní solidarity (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 10.11.1981 do 10.11.1981 (1x)
Předloha
Život proti smrti - úryvek - Marie Pujmanová
Miliony holubiček - Marie Pujmanová
S: Fišer, Nářek nad zkázou města Ur (b) a Zeljenka, Hrdina (b).
Inscenátoři
Choreografie : Jiří Blažek
Režie : Josef Mixa
Role
Přednes : Dana Medřická
Přednes : Eva Klenová