Předvánoční matiné (Koncert)
Národní divadlo, od 09.12.1989 do 16.12.1989 (2x)
Předloha
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Symfonie Es dur - Josef Mysliveček
Houslový koncert a moll - Josef Slavík
Režie Miloslav Smrž, scéna Jaroslav Kamberský, hudební příprava Jan Marcol, hlavní inspicient Zdeněk Tichý.