Maškarní ples (Městské divadlo na Král. Vinohradech) (Opera)
Národní divadlo, od 17.10.1919 do 17.10.1919 (1x)
Svépomocná akce členstva opery Městského divadla král. Vinohrad.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Karel Nedbal
Režie : Boža Wronski
Role
Riccardo hrabě z Warwicku : Otakar Mařák
Renato (hrabě Ankarstroem, hrabě René) : Mílo (Bohumil) Luka
Samuel (De Horn) : Jan Ternus
Sluha Ameliin : J. Zach