Krútňava (SND Bratislava) (Opera)
Národní divadlo, od 10.04.2008 do 10.04.2008 (1x)
Předloha
Popis
Představení se koná pod záštitou velvyslance Slovenské republiky Jeho Excelence pana Ladislava Balleka a ve spolupráci se Slovenským institutem, za podpory Klubu slovenské kultury a časopisu LISTY.
Slovenské národní divadlo představí v rámci hostování zakladatelské dílo slovenské operní tvorby, vynikající hudební drama Eugena Suchoně (1908–1993) Krútňava. Tato opera, která si již třikrát našla cestu na jeviště pražského Národního divadla, je hudebně i tématicky zakotvena v životě, písních, příbězích a étosu slovenské vesnice a zároveň svým poselstvím dalece přesahuje její horizont. Podobně jako u nás Bedřich Smetana nebo Leoš Janáček hledal inspiraci ke své vpravdě národní opeře i Eugen Suchoň. Emocionalita a syrovost jeho hudby nebo některé tvůrčí postupy (např. zpracování lidové písně) našemu uchu skutečně napovídají jistou uměleckou spřízněnost právě s Janáčkem. Dramaturg této inscenace Vladimír Zvara k tomu dodává: „Tím nejdůležitějším zdrojem dramatické účinnosti hudby v Krútňavě není architektura scén ani příznačné motivy – ale vokální melodika. V ní Suchoň mimořádně originálním způsobem spojuje široce klenutou zpěvnost s hudebním zpracováním i těch nejjemnějších záchvěvů intonace mluvené řeči. I v tomto ohledu jde ve stopách hudebního dramatika Leoše Janáčka.“
Dramaticky je Krútňava nesena rovněž podobnými motivy jako například Její pastorkyňa – vášeň, žárlivost, pomstychtivost, pýcha, zločin, výčitky svědomí, přiznání a osobní katarze. To vše ovšem Suchoň zpracoval zcela autenticky a autonomně bez jakékoli snahy o napodobování vzorů, zcela oddán víře v upřímnou pravdivost své cesty za operním dramatem.
„Krútňava, poprvé uvedená 10. prosince 1949 na scéně Slovenského národního divadla, zůstává jedinečným a nenapodobitelným dílem svého mistra a produktem své doby – a jako taková je trvale aktuální součástí našeho kulturního dědictví. Jestliže nás Krútňava oslovuje i po padesáti letech, jistě bude mít co říci také inscenátorům a divákům za další půlstoletí“, říká Vladímír Zvara.
Opera je nastudována ve slovenštině a v představení jsou použity české titulky.
Délka představení: 2 hodiny 35 minut
Hostování opery Slovenského divadla Bratislava. Sbor a orchestr SND.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Eugen Suchoň, Štefan Hoza
Inscenátoři
Dirigent : Oliver Dohnányi
Dramaturgie : Vladimír Zvara
Choreografie : Jozef Dolinský
Sbormistr : Naďa Raková
Role
Štelina : Ján Galla
Zimoň : Ján Ďurčo
Zalčička : Anna Kľuková
Pastierik : Helga Varga-Bach
Oleň : Juraj Peter
Starejší : Mikuláš Doboš
Starejšia : Katarína Gálová
Žena - Kuchárka : Jana Valášková
První družba : Michal Želonka
Žandár : Juraj Völgyi
Hlásnik : Gustáv Herényi
Fotogalerie
Zdeněk Prokeš - civilní fotografie