Postillon z Lonjumeau (Opera)
Národní divadlo, od 20.06.1885 do 30.06.1885 (3x)
Vložky: 2.j.: árie ze zpěvohry Souboj od Herolda zpívá M. Laušmanová. 3.j.: píseň Ó, jak jsi krásná E. Chvály zpívá F. Broulík.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Mořic Anger
Role
Markýz de Corcy : Adolf Krössing
Madeleine : Marie Laušmanová
Závodčí četníků : Josef Čapek
Saint-Phare : František Broulík
Alcindor : František Hynek
Paní de Latour : Marie Laušmanová