Černé domino (Opera)
Národní divadlo, od 11.02.1911 do 15.01.1913 (10x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Eugene Scribe
Inscenátoři
Dirigent : Rudolf Zamrzla
Režie : Robert Polák
Role
Lord Elfort : Robert Polák
Horatio de Massarena : Mirko Štork
Gil Perez : Emil Pollert