Eugene Scribe
Životopis
Francouzský libretista. Narodil se v Paříži 14.12.1791, zemřel 20.2.1861 tamtéž. Původně začínal jako autor komedií. První úspěch na operním poli mu přineslo libreto k Auberově opeře Bílá paní (1825). Scribe záhy odhadl situaci, v níž se nacházelo soudobé pařížské divadlo a pochopil pocity tehdejšího publika. Vdechl nový život žánru francouzské "velké opery" a dodal svěžích sil komické opeře. Na svůj první triumf navázal libretem k Auberově Němé z Portici (1828), která stanovila novou podobu a styl "grand opery". Auber posléze zhudebnil 38 jeho libret. Scribe ale spolupracoval i s dalšími představitely "velké opery", s Halévym a zejména s Meyerbeerem. Často čerpal z historických námětů, literární podoby však pouze neadaptoval, nýbrž z nich kompletním přepracováním vytvořil zcela nový text. Významnou roli v těchto dramatických příbězích hrají sbory. Neváhal se obracet na spolupracovníky, kteří mu pomáhali pilovat nebo dokonce psát verše, aby lépe vyhovovaly vyhroceným situacím. Liboval si rovněž ve vymýšlení neotřelých, efektních scén. Scribe vtiskl "velké opeře" definitivní podobu a ovlivnil i její nesmiřitelné kritiky (např. Wagnera).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Hugenoti premiéra SEZONA 1881/1881 - Autor libreta
Afričanka premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Koncert Emmy Turolly premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Židovka premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1884/1885 - Autor libreta
U věrného pastýře premiéra SEZONA 1885/1886 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1886/1887 - Autor libreta
Robert ďábel premiéra SEZONA 1886/1887 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1887/1888 - Autor libreta
Prorok premiéra SEZONA 1888/1889 - Autor libreta
Favorita premiéra SEZONA 1889/1890 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1889/1890 - Autor libreta
Zedník a zámečník premiéra SEZONA 1889/1890 - Autor libreta
Bílá paní premiéra SEZONA 1890/1891 - Autor libreta
Černé domino premiéra SEZONA 1890/1891 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1891/1892 - Autor libreta
Robert ďábel (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1999/2000 - Autor libreta
Afričanka premiéra SEZONA 1892/1893 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1894/1895 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1894/1895 - Autor libreta
Afričanka premiéra SEZONA 1895/1896 - Autor libreta
Židovka premiéra SEZONA 1895/1896 - Autor libreta
Robert ďábel premiéra SEZONA 1897/1898 - Autor libreta
Sicilské nešpory (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2005/2006 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1898/1899 - Autor libreta
Bílá paní premiéra SEZONA 1899/1900 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1899/1900 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1900/1901 - Autor libreta
Prorok premiéra SEZONA 1900/1901 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1902/1903 - Autor libreta
Židovka premiéra SEZONA 1902/1903 - Autor libreta
Bílá paní premiéra SEZONA 1903/1904 - Autor libreta
Afričanka premiéra SEZONA 1907/1908 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1907/1908 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1909/1910 - Autor libreta
Afričanka premiéra SEZONA 1910/1911 - Autor libreta
Černé domino premiéra SEZONA 1910/1911 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1911/1912 - Autor libreta
Prorok premiéra SEZONA 1914/1915 - Autor libreta
Židovka premiéra SEZONA 1914/1915 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1916/1917 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1916/1917 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1919/1920 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1920/1921 - Autor libreta
Židovka premiéra SEZONA 1921/1922 - Autor libreta
Bílá paní premiéra SEZONA 1923/1924 - Autor libreta
Zedník a zámečník premiéra SEZONA 1923/1924 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1926/1927 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1927/1928 - Autor libreta
Fra Diavolo premiéra SEZONA 1938/1939 - Autor libreta
Němá z Portici premiéra SEZONA 1959/1960 - Autor libreta
Hrabě Ory (Národní divadlo Brno) premiéra SEZONA 2017/2018 - Autor libreta