Židovka (Opera)
Národní divadlo, od 24.06.1915 do 19.04.1917 (8x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Eugene Scribe
Překlad : Otakar Smrčka
Inscenátoři
Choreografie : Augustin Berger
Režie : Robert Polák
Fotogalerie
Židovka - 24.06.1915, Antonín Novotný (Albert)
Židovka - 24.06.1915, celková scéna
Židovka - 24.06.1915, Karel Kolár (Císař Zikmund)
Židovka - 24.06.1915, scéna (I. jednání)
Židovka - 24.06.1915, scéna (III. jednání)
Židovka - 24.06.1915, Vilém Zítek (Ruggiero)