Fra Diavolo (Opera)
Národní divadlo, od 19.06.1921 do 24.11.1921 (8x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Eugene Scribe
Překlad : Josef Vymětal
Inscenátoři
Dirigent : Josef Vinkler
Režie : Robert Polák