Fra Diavolo (Opera)
Národní divadlo, od 19.06.1921 do 24.11.1921 (8x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Eugene Scribe
Překlad : Josef Vymětal
Inscenátoři
Dirigent : Josef Vinkler
Režie : Robert Polák
Role
Lord Kookburn : Vilém Zítek
Lorenzo : Mirko Štork
Matteo : Jan Fifka
Zerlina : Ema Miřiovská
Giacomo : Emil Pollert
Francesco : Antonín Novotný
Desátník : Václav Zatiranda