Fra Diavolo (Opera)
Stavovské divadlo, od 25.11.1926 do 25.05.1933 (34x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Eugene Scribe
Překlad : Josef Vymětal