Otvírání studánek (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 24.02.2001 do 03.11.2001 (10x)
Popis
Bohuslav Martinů žil už dlouhá léta v zahraničí, když mu v roce 1955 poslal básník z Poličky M. Bureš své verše o studánce – Rubínce. Martinů také pocházel z Poličky, proto se s textem veršů okamžitě ztotožnil. Lidový obyčej čištění studánek na jaře vyvolal ve skladateli vlnu inspirace, jejímž výsledkem je nádherná kantáta, která svou citovostí oslovuje posluchače celého světa. V podání dětí dostává Otvírání studánek kouzlo a poezii - „...i studánky musí býti čisté, tak jako děti, vy jste...“

Dětská opera Praha nastudovala Otvírání studánek k roku české hudby, natočila na CD a úspěšně s nimi mimo České republiky vystoupila též na Expu 2005 v japonském Aichi.
Hostování Dětské opery Praha. Hraje orchestr Dětské opery Praha. S: Boháč, Červená Karkulka (o).
Inscenátoři
Role
Spolupracovali