Rusalenka (Opera)
Stavovské divadlo, od 17.09.2017
Popis
Operní představení pro děti na motivy nejznámější pohádkové opery Antonína Dvořáka Rusalka. Premiéra se konala 30. 6. 2017 v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.
Představení dětské verze Dvořákovy a Kvapilovy Rusalky pod názvem Rusalenka uvádíme k životnímu jubileu pěvkyně Jiřiny Markové Krystlíkové. Svoji uměleckou kariéru spojila v roce 1978 s Operou Národního divadla, kde se více než dvacet let uplatňovala v rolích, jako jsou Mozartova Zuzana, Donna Elvira, Despina a Papagena, Verdiho Nanetta a Alžběta z Valois, Gounodova Markéta, Smetanova Mařenka, Barče, Katuška a Krasava, Dvořákova Terinka a Rusalka ad. Své zkušenosti předává jako pedagožka posluchačům Pražské konzervatoře a členům Dětské opery Praha, kterou v roce 1999 založila a s níž dosáhla mezinárodních úspěchů mj. ve vídeňském Konzerthausu (2004), v japonském Aichi na EXPO 2005, v Miláně na EXPO 2015, v Bayreuthu (2005) nebo na Evropských operních dnech v Paříži v Opeře Bastille (2007). Od roku 2013 připravuje pro Operu Národního divadla v rámci projektu Opera nás baví pořady, ve kterých seznamuje dětské diváky s operními dějinami i divadelní praxí.
Sbor Dětské opery Praha, spoluúčinkují členové Orchestru Národního divadla.
Spolupracovali
Projekce : Ivo Dankovič