Jan Hus (Státní divadlo Brno) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 30.05.1958 do 30.05.1958 (1x)
Předloha
Pohostinské vystoupení opery Státního divadla v Brně. V rámci Pražského jara.
Role
Václav IV., král český : Eduard Hrubeš
Zikmund, král římský : František Roesler
Kardinál : Antonín Jurečka
Starý kardinál : Jindřich Doubek
Jan Hus : Vladimír Bauer
Štěpán Páleč : Zdeněk Soušek
Michal z Německého Brodu : Václav Halíř
Křišťan z Prachatic : Jaroslav Ulrych
Jan z Chlumu, zvaný Kepka : Vlastimil Šíma
Petr Storch, doktor bohosloví v Lipsku : Géza Fišer
Jindřich z Chlumu : Josef Kejř
Václav z Dubé : Jiří Kozderka
Petr z Mladenovic : Petr Růžička
Minorita : Jaroslav Jaroš
Biřic pražský : Oldřich Jakubík
Svědek laik : Boris Čechovský
Strážce Jakub : Jiří Kozderka
Menč, posel z Čech : František Vicena
Hlasatel krále Zikmunda : Boleslav Roček
Ludvík, kurfiřt falcký : Josef Večeřa