Utkáno z pramenů (Československý státní soubor písní a tanců) (Ostatní)
Tylovo divadlo, od 21.12.1963 do 21.12.1963 (1x)
Předloha
Otvírání studánek - Bohuslav Martinů
Říkadla - Leoš Janáček
Lašské tance - výběr (Čeladenský, Starodávný, Dymák, Požehnaný, Pilky) - Leoš Janáček
Lidová nocturna - Leoš Janáček
Zbojnické písně - Leoš Janáček
Po zarostlém chodníčku - Leoš Janáček
Pohádka o Popelce (části z baletu Špalíček) - Bohuslav Martinů
Utkáno z pramenů
Popis
Z díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

Program:

Leoš Janáček: Výběr z Lašských tanců (Čeladenský, Starodávný, Dymák, Požehnaný, Pilky); dirigent Vladimír Jelínek, choreografie Libuše Hynková

Leoš Janáček: Lidová nocturna (pro ženský sbor); dirigent Vladimír Jelínek

Leoš Janáček: Zbojnické písně; zpěv Jindřich Jindrák, klavír Marie Knotková

Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku; dirigent Vladimír Jelínek

Leoš Janáček: Říkadla; dirigent Vladimír Jelínek

Přestávka

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek (lyrická kantáta pro sóla, sbor a orchestr); dirigent Vladimír Jelínek

Bohuslav Martinů: Pohádka o Popelce (části ze zpívaného baletu Špalíček) - Předehra; Povídám, povídám pohádku; Vynášení smrti a Pohádka o Popelce; Hra na královnu; Hra na zlatou bránu; Svatba; dirigent Vladimír Jelínek, choreografie Libuše Hynková
Slavnostní premiéra k 80. výročí ND. Účinkuje pěvecká a taneční složka a orchestr ČSSPT.
Role
Hra na klavír : Marie Knotková
Hra na klavír : Marie Knotková