Noc v Hlubokém (Činohra)
Stavovské divadlo, od 28.11.1946 do 22.03.1947 (12x)
Předloha
Popis
Na repríze 23. 2. 1947 byl přítomen autor hry.

Archivní složka sign. Č 669a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení
- programový dvoulist s obsazením a textem Otona Berkopce
- rozpočet výpravy
- interní korespondence
- interní obsazení herců (17. 10. 1946)
- soubor výstřižků z tisku
- smlouva s překladatelkou
- smlouva s autorem
- sada čb fotografií (1 celek scény, detaily, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 1085
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 1086
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 1087
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 1114
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5059
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5060
Slavnostní předst. pod záštitou Československo-jihoslovanské společnosti k stát. svátku Jugoslávie.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Starý Rutar : Jaroslav Vojta
Ferlež : Václav Voska
Dr. Mrož : Jan Pivec
Čerešník : František Roland
Druhá sousedka : Marie Ježková
Stárek : Václav Vorel
Fotogalerie
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Eva Vrchlická (Rutarka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Eva Vrchlická (Rutarka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, František Roland (Čerešník)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jan Pivec (Dr. Mrož)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jan Pivec (Dr. Mrož)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jan Pivec (Dr. Mrož), Václav Voska (Ferlež)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jaroslav Vojta (Starý Rutar)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jaroslav Vojta (Starý Rutar)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jiří Dohnal (Mihol)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Marie Ježková (Druhá sousedka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Marie Vášová (Vida)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Milada Smolíková (První sousedka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Václav Gottlieb - scéna
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Václav Voska (Ferlež)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Vlasta Matulová (Lenka)
Foto: Josef Heinrich